Odwierty głębinowe pod studnie

odwiert głębinowy

Specjalizujemy się w realizacji profesjonalnych usług studniarskich obsługując Klientów indywidualnych oraz firmowych. Zakres naszych usług obejmuje:

  • odwierty głębinowe do 200m
  • wiercenia otworów pod pompy ciepła
  • studnie dla potrzeb rolnictwa
  • studnie dla potrzeb przemysłu
  • studnie dla potrzeb gospodarstw domowych
  • montaż i zabudowy pomp głębinowych z towarzyszącą instalacją hydrauliczno - elektryczną
  • zapuszczenie kręgów studziennych
  • podłączenie do istniejącej instalacji hydraulicznej bądź budowa nowej
  • pompowanie pomiarowo-kontrolne oraz oczyszczające studni
  • czyszczenie chemiczne i mechaniczne studni

Poza tym służymy pomocą w opracowaniu i wykonaniu projektów oraz dokumentacji hydrogeologicznej i
operatów wodnoprawnych, a także w przygotowaniu dokumentacji w celu otrzymania dofinansowania w ramach funduszy strukturalnych na instalacje alternatywnych źródeł ciepła (kolektorów słonecznych, pomp ciepła).

 

Dlaczego warto zdecydować się na studnię głębinową?

Studnia głębinowa to ujęcie wód podziemnych, wykonywane najczęściej metodą odwiertu. Korzystanie ze studni to duża oszczędność w porównaniu z kosztami pobierania wody z wodociągów – jedynym kosztem użytkowania studni jest energia potrzebna do zasilania pompy głębinowej. Właściciel studni nie musi martwić się ani podwyżkami cen wody, ani awariami w jej dostawach. Studnia głębinowa jest doskonałym rozwiązaniem także dla tych posesji, dla których dostęp do sieci wodociągowej jest utrudniony lub nieopłacalny. Ponieważ studnie głębinowe korzystają z warstw wodonośnych położonych głęboko pod powierzchnią gruntu, gdzie wpływ czynników zewnętrznych na wodę jest niski, woda pobierana ze studni wyróżnia się doskonałą jakością.