Odwierty poszukiwawcze surowców mineralnych i wód gruntowych

maszyna do odwiertów

Przeprowadzamy odwierty poszukiwawcze surowców oraz źródeł wody. Wykonujemy odwierty za złożami surowców pospolitych, w tym piasku, żwiru i torfu oraz odwierty za wodami mineralnymi i geotermalnymi. Realizujemy poszukiwanie i zagospodarowanie złóż węglowodorów. Montujemy piezometry oraz przeprowadzamy pomiary poziomu swobodnego zwierciadła wody, wraz z pomiarami towarzyszącymi: temperatury wody, kierunku nurtu i prędkości filtracji. Pobieramy próbki wody do badań laboratoryjnych. Prowadzimy monitoring stanu ilościowego i stanu chemicznego wód podziemnych i powierzchniowych.

 Aby odnaleźć źródło wody należy wykonać odwierty poszukiwawcze.

 

Nasza firma realizuje: 

  • odwierty za złożami surowców pospolitych piasków, żwirów, węglem i torfów
  • poszukiwanie i zagospodarowanie złóż węglowodorów
  • odwierty za wodami mineralnymi, geotermalnymi 
  • otwory obserwacyjne (piezometry)
  • monitoring wód podziemnych i powierzchniowych

 

Czemu służy monitoring wód podziemnych?

Monitoring wód podziemnych pozwala na określenie, czy prowadzona działalność ma wpływ na środowisko gruntowo-wodne. Przeprowadzenie odpowiednich badań jest zalecane przed rozpoczęciem każdej inwestycji, która mogłaby negatywnie wpłynąć na jakość wody. Prowadzenie monitoringu wód podziemnych stanowi istotny element dbania o środowisko i zrównoważony rozwój. Nasza firma oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie kontroli stanu ilościowego i stanu chemicznego wód podziemnych. Wykonujemy pomiary poziomu wody i określamy stopnień zużycia zasobów wodnych. Pobieramy próbki do badań laboratoryjnych. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!