Odwierty techniczne i melioracyjne

odwiert technicznyNasza wiedza oraz bogate doświadczenie pozwala nam wykonywać nie tylko odwierty studzienne,
ale także odwierty techniczne i melioracyjne.

Odwierty techniczne:

  • wiercenia otworów mrożeniowych dla potrzeb kopalni
  • wiercenie cementacyjne stosowane w budownictwie
  • wiercenie w celu odgazowywania wysypisk śmieci
  • likwidacja nieprzydatnych otworów studziennych
  • pogłębianie i poszerzanie otworów
  • wiercenie otworów geologiczno-inżynierskich
  • wiercenie pod pale budowlane

 

Odwierty melioracyjne:

  • odwodnienia przy fundamentowaniu budynków i innych budowli
  • odwodnienia przy awariach wodno-kanalizacyjnych

 

Dlaczego nieużywaną studnię należy zlikwidować?

Nieużywana studnia może stanowić zagrożenie dla środowiska, powodując przedostawanie się zanieczyszczeń z powierzchni terenu w głąb i w rezultacie doprowadzając do skażenia warstw wodonośnych. Sama likwidacja instalacji wodnej nie wystarczy – konieczne jest zasypanie otworu wiertniczego. Zasypywanie studni „na własną rękę” nie jest dobrym rozwiązaniem – źle przeprowadzona likwidacja otworu wiertniczego może skutkować zanieczyszczeniem wód gruntowych. Dlatego, aby bezpiecznie i skutecznie zlikwidować nieużywaną studnię, warto zdecydować się na skorzystanie z usług profesjonalistów.